So sánh sản phẩm

Thiết kế hội trường hiện đại

  • Thiết kế kiến trúc hội trường hiện đại Hà nội dt2011

    Hội trường hiện đại Hà nội dt2011 được thiết kế 2 tầng khán phòng. Tầng 1 sức chứa 600 chỗ ngồi, tầng 2 sức chứa 180 chỗ ngồi. Trên khu đất rộng 1760m2, hội trường hiện đại Hà nôi dt2011 sẽ là nơi tổ chức đào tạo quy mô lớn cho toàn thể học viên nhà trường.

  • Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại Hà nội vks12016

    Thiết kế nội thất văn phòng hiện đại Hà nội vks12016 gồm 1 phòng hội trường, 1 phòng họp quốc tế, 1 phòng họp uỷ ban kiểm sát, 1 phòng viện trưởng và 1 phòng phó viện trưởng. Thiết kế trong phạm vi bài viết này là phương án thiết kế nội thất hiện đại của văn phòng.

  • Liên hệ chúng tôi